EX LIBRIS ehk märk oma lemmikraamatusse
Töötoas saad võimaluse teha oma isikliku eksliibrise ehk raamatu omanikumärgi. Nimi või mõni teine iseloomustav sümbol lõigatakse trükiplaadi sisse, millest omakorda trükitakse paberile graafiline jälg. Samast trükiplaadist jõuab töötoa jooksul jäljendeid valmistada ca kümme tükki. Pärast värvi kuivamist on eksliibrised valmis lemmikraamatute sisekaantele kleepimiseks. Eksliibris võib olla ka tore kingitus raamatuid hindavale sõbrale.

Lepi aeg kokku: stuudio@graafika.ee
Käsitsi trükitud (jõulu)KAARDID
Töötuba koosneb kaardi kavandamisest, linoleumist motiivi välja lõikamisest ja käsitsi paberile trükkimisest graafika pressi abil. Töötoaks ette nähtud aja jooksul saab valmis 4-8 kaarti, mis on igati sobilikud nii saatmiseks kui kinkimiseks. Töötuba on jõukohane kõigile ning annab vahetu kogemuse graafikast kui vanast trükikunstist.

Lepi aeg kokku: stuudio@graafika.ee

GRAAFILISE LEHE sünd
Töötoas kavandab iga osaleja oma graafilise teose, seejärel valmistab trükiplaadi ning siis algab trükkimine graafika pressi abil. Võimalik on valida erinevate tehnikate vahel nagu kuivnõel, linoollõige, kollograafia.
Trükikunstil on omad võlud - esiteks on alati heas mõttes üllatuseks esimene tõmmis ehk trükitud graafiline leht, millelt selgub trükiplaadi välja lõikamise tegelik tulemus. Teiseks - ette on vaja valmistada vaid üks trükiplaat, kuid trükipressi abil saab seda paljundada olenevalt valitud tehnikast isegi sada korda, erinevate värvidega ja kõikvõimalikes kombinatsioonides. Trükkimine on tore ja võimalusterohke!
Töötuba sobib nii täiskasvanutele kui koolilastele ja toimub olenevalt valitud tehnikast kas graafika stuudios või ka mujal.

Lepi aeg kokku: stuudio@graafika.ee

TEMPLI valmistamine
Mõned tähed omandavad aja jooksul suurema tähenduse, kui teised. Need võivad olla nii nimetähed kui ka tähistada mõnda olulist sõna, eset või sündmust.
Templi töötoas kavandame dekoratiivseid tähti või teisi olulisi sümboleid, lõikame need välja ja valmistame lihtsa templi. Templit on võimalik kasutada väga erinevalt, näiteks tembeldades ümbrikke, kujundada märkmeplokk, isiklik mapp või mõni teine meelepärane paberitoode.
Töötuba sobib nii täiskasvanutele kui koolilastele. Templi valmistamise töötuba saab korraldada ka väljaspool graafika stuudiot.

Lepi aeg kokku: stuudio@graafika.ee

Fotopolümergravüür
Juhendab Helen Tago

Info ja registreerimine helen.tago@gmail.com

Voolusöövitus vasele
Juhendab Helen Tago

Info ja registreerimine helen.tago@gmail.com