Kaasaegne graafik(a)


Graafika on kujunenud lihtsast paljundustehnikast keeruliseks mitmetahuliseks ja elujõuliseks kunstiliigiks. Keskonna- ja tervishoiu seisukohast on aga ikka veel arenguruumi. Selleks, et säästa kunstnikke ja ka loodust toome ära kaasaegse graafiku soovituslikud töövõtted ja vahendid.

Traditsiooniliselt puututakse graafikat tehes kokku nii hapete, lahustite, mürgiste aurude kui tolmudega. Enamasti küll jälgitakse minimaalseid ohutusnõudeid, sellegi poolest on mitmetel kunstnikel aastatepikku väljakujunenud tervisekahjustused või allergiad, mis ei luba enam armastatud alaga tegeleda. Sageli töötatakse õigeid kaitsevahendeid kasutamata. Värvides sisalduvad raskemetalliühendid võivad olla mürgised ning imbuvad läbi naha organismi. Kui käsi siis veel kehvasti ventileeritud ruumis lahustiga puhastada on mürgituse oht väga reaalne.

Paljud kunstnikud ja meistrid suhtuvad uutesse tehnikatesse ja vahenditesse kahtlevalt kuna ümberõpe võib olla ajamahukas. Sellest tulenevalt on nad jätkuvalt nõus töötama ohtlike ainetega.
Õnneks on maailmas kasvav arv graafikatöökodasid kes vähemmürgiseid töövõtteid kasutavad ja arendavad. Nende seas ka graafika.ee ateljee.

Tegelikult on kõigile tehnikatele, värvidele ja vahenditele välja pakkuda kaasaegsemad alternatiivid.
Tänapäeval on levinud termin Non-toxic printmaking. See nimi on siiski petlik, sest kõik mis ei ole mürgine ei ole siiski täiesti ohutu. Lihtsalt vastab paremini kunstnike ootustele tervise- ja keskonnahoiu mõttes. Samas tuleb olla kriitiline uute vahendite kvaliteedi suhtes.

Mis on graafikas uut?Tehnika
Traditsioon
Uuendus
Siiditrükk
mineraaõlide baasil vävid ja lahustid
Veebaasil värvid ja mittemürgised lahustid*
Söövitustehnikad
asfalt, kampoli, lämmastikhape, tärpentiin, atsetoon jne
Akrüülkrundid, akrüülspreivärvid, metallisoolad, elektrisöövitus, mittemürgised lahustid*
Kollagraafia, monoprint ja monotüüpia
mineraaõlide baasil vävid ja lahustid
Akrüülvärvid ja meediumid, mittemürgised lahustid*
Fotosöövitus
mürgine emulsioon
Fotopolümerkiled ja valmisplaadid
Kõrgtrükk
mineraaõlide baasil vävid ja lahustid
mittemürgised lahustid*
Litograafia
lämmastikhape
veeta lito, polüesterplaadid
 Ofsettlitomineraaõlide baasil vävid ja lahustidTaimsetesl õlidel (soja, linaseeme) baseeruvad värvid, mittemürgised lahustid*
Graafika värvid
mineraaõlide baasil vävid ja lahustid
veebaasil , õlibaasil vesilahustuvad, ilma mürgiste pigmentide või lenduvate ühenditeta, mittemürgised lahustid*

 *Mittemürgised lahustid- eelkõige vesi, vesi segatuna nõudepesuvahendiga, äädikaga. Erinevad taimset päritolu õlid (soja, raps, päevalill, juurviljad), tsitruselistest valmistatud puhastusvahendid. Akrüülvärvide eemaldamiseks kaltsineeritud sooda lahus. Kui on vältimatu siis  tuleks eelistada etüül alkoholi kui kõige vähemohtlikku.
Mittemürgine ei tähenda siinkohal, et igasugune ettevaatus on üleliigne. Näiteks etüülalkoholised kaltsud tuleks atejee prügikastist kindlasti ohutuse mõttes õue ära viia kuna võib esineda isesüttimist. Kõigi vahendite puhul tuleks jälgida tootjapoolseid soovitusi. Tuleks kanda kindaid ja tagada hea ventilatsioon tööruumis.