Mida võib pidada originaalseks graafiliseks leheks?

Graafika on tehnika mis võimaldab kunstnikul oma originaalteost paljundada ehk tiražeerida viisil, mis ei kahanda uute kunstitööde väärtust. Iga tõmmis on originaal, sest selle on teostanud kunstnik või tema meister ning tõmmiseid on piiratud arv. Ajalooliselt on tavaks olnud tiraaži valmimise järgselt trükiplaat kas hävitada või teha sellele märge, et vältida hilisemat juurdetrükkimist. Piiratud tiraažiga kunstitöö väärtus on kõrgem.

Kuidas graafilisi lehti märgitakse

Originaalne graafiline tõmmis - pr.kl. Gravure originale, ingl. kl. Original Print, signeeritakse 2H pliiatsiga. Tõmmiste koguarv märgitakse iga pildi all (nt 3/25 - kolmas tõmmis kahekümne viiest) koos töö pealkirja, tehnika, autori nime ja teostamise aastaga. Kunstnik võib enne tiraaži trükkimist tehtud tõmmised märkida numbrite asemel märkega AP (artist proof - kunstniku proovitõmmis) kuid selliselt märgitud tööde arv võiks jääda 10% kanti tiraaži suurusest.
Toome ära ajaloolise prantsuskeelse märgete süsteemi:

Epreuve d´artiste E.A või Artist´s Proof-AP
Kunstniku tõmmis. Kunstnikul on õigus võtta endale väljaspool tiraaži viis kuni kümme eksemplari.
Need märgitakse rooma numbritega I-V ja tähtedega E.A, sageli ka H.C (hors de commerce) - mittemüüdav.
AP järgi kirjutatakse rooma numbritega mitmes see on.
 
Epreuve d´etat
proovitõmmis mitte veel päris valmis tööst. Märgitakse vastavalt I état, II état.

Epreuve d´essai
Valmis töödest tehtud proovid, paberi või pressi proovimiseks. Kui proovitõmmise kvaliteet on terve tiraaži eeskujuks sobiv siis märgitakse see sõnadega Bon á tirer - valmis trükkimiseks.
 
Epreuve nature
proovitõmmis, nn aus tõmmis, et näha oleksid kõik head ja vead.
 
Tiree par l´artiste - T.p.l.a.
Kunstniku enda tõmmatud tõmmis. Eriti oluline siiditrüki ja lito puhul, kus meistri abi on tavaline.
 
Hors commerce -H.C.
Mittemüüdav tõmmis. Mõeldud vahendajatele reklaamiks. Need tõmmised on samuti nummerdatud.
 
Imp.-ladina keelsest sõnast impressit mis tähendab trükkis. Kirjutatakse allkirja järgi või alla paremale nurka.
 
Kui plaadile on graveeritud autori märk siis tuleb ikkagi tõmmis allkirjastada, et vältida võltsingu kahtlust.


Graafilised lehed nummerdatakse tõmmiste tegemise järjekorras ning registreeritakse töömärkmikus.
Igal graafikul peaks see olemas olema. Sinna märgitakse valmimise aeg, number, tehnika ja mõõdud.
Tiraaži suurus pole piiratud. Tehnika seab ise oma piirangud. Kuivnõel 25-30, ofort 50-60 tõmmist.


Trükipaberid

Trükipaber peab vastu pidama suurele survele, leotamisele, suutma endasse imeda võimalikult palju trükivärvi. Vähemtähtis ei ole ka paberi kvaliteet, et tõmmis ei kolletuks valmistatakse trükipabereid paberiveskites kus toormaterjaliks on happevaba kiudaine nagu näiteks puuvill. Jaapanis on traditsiooniks kasutada toormaterjaliks kozo´t ehk mooruspuu koort.